Tiện ích
Xưởng sản xuất cọc bê tông

Xưởng sản xuất cọc bê tông

Vật liệu dùng trong quy trình sản xuất cọc BTCT phải đảm bảo được các yêu cầu kỹ thuật theo các tiêu chuẩn hiện hành, đồng thời đáp ứng các yêu cầu bổ sung của thiết kế. Vật liệu phải được cất giữ và vận chuyển đảm bảo.

Quy trình ép cọc bê tông

Quy trình ép cọc bê tông

Toàn bộ lực ép do kích thủy lực tạo ra được truyền trực tiếp lên đầu cọc chuyển thành hiệu quả ép. Khi ép qua các lớp đất có ma sát nội tương đối cao, lực ép có thể thắng lực cản do ma sát để hạ cọc xuống sâu dễ dàng.

Quy trình đúc cọc bê tông

Quy trình đúc cọc bê tông

Trong quá trình thi công đơn vị thi công luôn kiểm tra giám sát khắc phục những công đoạn chưa hoàn chỉnh cùng với quý khách hàng hoàn thiện quy trình để chất lượng sản phẩm của Công ty chúng tôi ngày càng hoàn thiện.

hotline